Telefon: 031 - 87 39 00 info@billyft.se

För minskad miljöpåverkan

Billyftarservice är av SP* certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015. Detta betyder att bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO vad gäller försäljning och service av verkstadsutrustning.

Ytterligare information finns på www.sp.se.

*SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för miljö.

Billyftarservice, Kryptongatan 22, 431 53 Mölndal
Telefon: 031 - 87 39 00, E-post: info@billyft.se

fb             sp14001  sp9001