Telefon: 031 - 87 39 00 info@billyft.se

För ökad kvalitet

Billyftarservice är av SP* certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Detta betyder att bolaget har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 för försäljning och service av verkstadsutrustning.

Ytterligare information finns på www.sp.se.

*SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet.

Billyftarservice, Kryptongatan 22, 431 53 Mölndal
Telefon: 031 - 87 39 00, E-post: info@billyft.se

fb             sp14001  sp9001