Telefon: 031 - 87 39 00 info@billyft.se

Miljö- & kvalitetspolicy

Vår affärsidé på BIllyftarservice är att sköta service och reparation på billyftar hos företag som arbetare med fordon, samt sälja den utrustning som vi gör service på.

Det ska vi göra på ett sådant sätt att:

  • de produkter och den service vi levererar möter överenskommer krav så att våra kunder blir nöjda
  • våra leverantörer ser oss som en god kund
  • vi utför våra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och att vi strävar efter att successivt bli bättre
  • vi är medvetna om miljön och hanterar våra kemikalier på ett bra sätt, omhändertar eget avfall och i övrigt efterlever gällande lagar och andra krav.

Billyftarservice, Kryptongatan 22, 431 53 Mölndal
Telefon: 031 - 87 39 00, E-post: info@billyft.se

fb             sp14001  sp9001